De Aaltense Uitdaging

De Aaltense Uitdaging werkt dagelijks aan het versterken van het sociale netwerk in de regio Aalten. Door verenigingen en stichtingen met ambitie te koppelen aan bedrijven met kennis, helpende handen en spullen, werken we samen aan het verduurzamen van faciliteiten en de leefbaarheid van onze omgeving.

Lokale verenigingen en stichtingen helpen we met advies en concretisering van de hulpvraag. Samen met deze verenigingen en stichtingen schakelen we het regionale netwerk in. We motiveren en activeren (bestuurs)leden om de steun van het regionale bedrijfsleven te vinden.

Regionale ondernemers helpen we om (zichtbaar) maatschappelijk betrokken te ondernemen, waarbij de nadruk ligt op de directe omgeving van het bedrijf. Zo werken bedrijven aan de leefbaarheid van de regio waarin vaak de medewerkers wonen.

De gemeente helpen we bij het verstevigen van het sociale netwerk in de regio, waarbij de zelfredzaamheid van verenigingen en stichtingen wordt vergroot door ze actief te koppelen aan het regionale bedrijfsleven.

Inwoners helpen we om hun faciliteiten in stand te houden door actief mee te denken in de mogelijkheden voor verduurzaming van onder meer de sport- en hobbyclubs.