Bedrijven en ondernemers in de Gemeente Aalten zijn over het algemeen bijzonder maatschappelijk betrokken. Daarmee wordt er veel geïnvesteerd in de Aaltense gemeenschap belangrijk werk ondersteund. Maar veel bedrijven en ondernemers zijn hier ook bijzonder bescheiden over. Met de verkiezing van het Aaltens Compliment wil de Aaltense Uitdaging haar waardering uitspreken voor ondernemers of bedrijven die op een maatschappelijk betrokken en maatschappelijk verantwoorde wijze hun bedrijfsvoering uitoefenen. De Maatschappelijke Ondernemer van het jaar heeft gedurende een langere periode laten zien dat hij of zij op exceptionele wijze maatschappelijk betrokken of maatschappelijk verantwoord onderneemt.

Nomineren

Vanaf 1 oktober tot 31 december van elk jaar kunnen bedrijven genomineerd worden. Iedereen kan een bedrijf uit de gemeente Aalten nomineren. Daarbij maakt het dus niet uit of dit vanuit een persoon, bedrijf, vereniging, stichting of iets anders gebeurd.

Bij de nominatie is het belangrijk goed aan te geven welk bedrijf een Aaltens Compliment verdiend en om welke reden. Hoe beter de nominatie is onderbouwd, hoe meer kans het bedrijf maakt om te winnen. In de onderbouwing moet zijn aangegeven op welke wijze dit bedrijf maatschappelijk betrokken is en wat het effect daarvan is.

Zodra de nominatieronde opengaat zal op deze pagina het aanmeldformulier geplaatst worden

De keuze

Nadat de nominatieronde is gesloten komt er een onafhankelijke jury bijeen. Deze jury bepaald eerst een shortlist van bedrijven. De bedrijven op deze shortlist zijn allemaal officieel genomineerd voor het Aaltens Compliment. Deze shortlist wordt in aanloop naar de bekendmaking van de winnaar bekend gemaakt. Uit de shortlist kiest de jury een winnaar, die dan het Aaltens Compliment krijgt uitgereikt. Deze wordt bekend gemaakt op de maatschappelijke beursvloer van de Uitdaging.

De prijs

Het Aaltens compliment bestaat uit een trofee die de winnaar mag houden. Daarnaast is er een hele bijzondere wisseltrofee. Dit is een metalen boom, gemaakt door docenten en leerlingen metaaltechniek van Christelijk College Schaersvoorde.

Dit is het verhaal achter de boom:

Er is voor een boom als “prijs” gekozen. Omdat deze de volgende eigenschappen heeft, die ook voor de winnaar van toepassing zijn. Altijd doorgroeien, op bepaalde tijden in bloei, met de wortels stevig in de grond, daardoor standvastig, sterk, groot, uitstraling, hoog, daardoor overzicht houdend, kan tegen een stootje, zelfs een storm trotseren.

De genomineerden en winnaars

De winnaar van 2023 was: LUVA Borstelfabriek.

Uit het juryrapport:

LUVA Borstelfabriek en haar eigenaar Martin Lurvink zijn meerdere malen door inwoners genomineerd. Daarbij viel op dat de nominaties uit verschillende hoeken van de samenleving kwamen. Er is binnen het bedrijf veel aandacht voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Niet alleen krijgen mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een volwaardige baan binnen LUVA, maar worden ze ook op een fantastische wijze begeleid. Een vaste baan hebben, betekent dat mensen weer mee doen in de samenleving, dat mensen weer regie krijgen op (een deel) van hun leven. De kansen die LUVA biedt, geeft een groep mensen de kans om weer duurzaam aan het werk te gaan.

Daarnaast is er een unieke samenwerking met Estinea, waardoor ook mensen met een verstandelijke beperking een kans krijgen binnen LUVA. Deze groepen een kans geven binnen je bedrijf is niet eenvoudig, maar wel enorm waardevol, zeker voor de mensen zelf. Een inzender gaf aan: “Het bedrijf is voor mij een toonbeeld hoe participatie moet en kan werken.” Met het toekennen van deze prijs hoopt de jury ook dat LUVA tot voorbeeld kan dienen voor andere Aaltense bedrijven om actief bezig te gaan met mensen die echt een kans verdienen om weer volwaardig mee te kunnen doen aan de samenleving.

Maar LUVA zet ook op andere vlakken net de stap extra. Het bedrijf toont altijd sociale betrokkenheid en is sponsor van diverse verenigingen in de Gemeente Aalten. Dat is niet altijd zichtbaar, maar wel cruciaal om de samenleving leefbaar te houden. Eén van de meest in het oog springende bijdragen van LUVA was een actie die samen met het Meedoenpact is opgezet. Het Meedoenpact is een samenwerking tussen allerlei organisaties in de Gemeente Aalten die hulp bieden aan de minder bedeelden en ze zo weer te laten meedoen aan de samenleving. Eén van de acties was de schoonmaakactie in het voorjaar van het Meedoenpact, waarbij LUVA heeft gezorgd voor de 300 emmers met schoonmaakspullen, die zijn uitgedeeld aan mensen in de Gemeente Aalten die in financieel zwaar weer zitten.

De genomineerden over 2023 waren (in willekeurige volgorde):

  1. Borstelfabriek LUVA
  2. Saba
  3. Ara
  4. Triple A
  5. Beele Engineering
  6. Harm Takke
  7. The Giftbox company
  8. Ducona
  9. Juust Bouw
  10. Rotsbouw