Bestuur

Jan Berkelmans, voorzitter
Aniek Scharenborg, secretaris
Jurgen van de Kamp, penningmeester
Marleen Ottevanger, bestuurslid

Matchgroep

De matchgroep is de groep mensen uit het bedrijfsleven, die de aanvragen die binnenkomen bij de Uitdaging binnen hun bedrijvennetwerk proberen te matchen.

Benjamin Veldhuizen, Alfa Accountants en adviseurs

Dianne Sloetjes- Gussinklo, Rabobank

Jan Helmink, Jarbon

Jeroen Bluiminck, Bribus

Marijn Kuenen, Ottevanger Milling Engineers

Karlijn te Poele, Talentverbinder

Alfred Beumer, Huiskes Kokkeler

Jan Berkelmans, Berkelmans Coaching-Counceling & organisatieadvies

Aniek Scharennorg, Samenspraak Advocatuur & Mediation

Marleen Ottevanger, Ottevanger Milling Engineers

Ellis Koenders, Gemeente Aalten

Richard Snoek, Behagelijk verwarmen

Kevin Hekman, Hekasign

Team

Mark van Dam, manager
Derk Willem Graven, teamlid

De Stichting

De Stichting De Aaltense Uitdaging is opgericht op 13 oktober 2015 en in ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64332373. De manager is de eerste aanspreekpersoon en kan via onderstaande contactgegevens bereikt worden.

DOEL EN MIDDELEN

1.    De stichting heeft ten doel het opzetten en onderhouden van een ondernemersnetwerk (Uitdaging) dat maatschappelijk betrokken ondernemen stimuleert en organiseert.

2.    De stichting tracht haar doel te bereiken door:

a.     door in Aalten structureel verbindingen op lokaal niveau tot stand te brengen tussen bedrijfsleven, onderwijs, lokale overheden en maatschappelijke organisaties, waardoor de leefkwaliteit wordt bevorderd voor inwoners van het betreffende gebied, met name voor mensen in een kwetsbare positie;

b.    daarbij het bedrijfsleven uit te dagen om hulpvragen van maatschappelijke organisaties op het gebied van menskracht, materialen en middelen (met gesloten beurs) op te lossen, zodat deze organisaties de leefbaarheid kunnen ondersteunen;

c.     het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.