Durf te vragen!

Wanneer u als stichting, initiatief of vereniging een vraag heeft, zoeken wij in ons ondernemersnetwerk de passende hulp. Zo kunnen vraag en aanbod op een doeltreffende wijze tot stand komen. Wij gaan samen met jou en ons netwerk kijken wat er nodig is om jullie vraag te matchen. Dit kost jullie helemaal niks. Of het nu gaat om benodigde materialen, kennis of vaardigheden, wij zijn er om te helpen. Samen staan we sterker en maken we gemeente Aalten mooier.

Hoe werkt het?

Als uw vereniging, maatschappelijke organisatie of initiatief materialen, kennis of vaardigheden nodig heeft, meldt u dit aan via het Vraag en aanbod menu. Probeer daar uw vraag zo goed en zo concreet mogelijk te omschrijven, het liefst voorzien van een foto om de vraag verder te verduidelijken. Deze vraag komt dan binnen bij de Aaltense Uitdaging en wordt gepubliceerd op de websites van zowel de Aaltense Uitdaging als die van de Winterswijkse en Doetinchemse Uitdaging. De manager van de Aaltense Uitdaging bekijkt of de aanvraag aan de eisen voldoet en neemt zo nodig contact op voor nadere verduidelijking. Als de aanvraag in orde is, wordt deze gestuurd naar de matchgroep. Dit is een groep mensen uit het bedrijfsleven, die de aanvraag binnen hun netwerken proberen te matchen. Als dit lukt, maakt de Uitdaging verdere afspraken tussen u en het bedrijf waarmee u gematcht bent. Benieuwd naar matches die we hebben kunnen maken? Kijk op de nieuwspagina!

Wat zijn de eisen?

  • De Uitdaging matcht alleen aanvragen voor goederen, kennis of ondersteuning, dit gebeurd altijd met gesloten beurzen;
  • Er wordt door de Uitdaging niet bemiddeld in sponsoring of andere geldelijke bijdragen;
  • Er mag geen commercieel doel zijn, er moet een duidelijk maatschappelijk belang zijn;
  • De aanvraag mag niet bedoeld zijn voor één persoon, maar moet een breder belang dienen;
  • De Uitdaging doet haar best alle aanvragen te matchen, maar er is geen succesgarantie;
  • De Uitdaging vraagt nooit geldelijke vergoedingen voor haar diensten
  • De Uitdaging beslist welke aanvragen al dan niet in behandeling worden genomen

Kom naar de maatschappelijke beursvloer!

Eens per jaar houdt de Aaltense Uitdaging een beursvloer. Hier worden op een fysieke locatie in de Gemeente Aalten verenigingen, stichtingen, initiatieven en het bedrijfsleven bijeen gebracht. In een informele sfeer is dat een perfect moment om uw eigen vraag voor te leggen bij het bedrijfsleven. Deelname is gratis voor alle verenigingen, initiatieven en maatschappelijke organisaties uit de Gemeente Aalten. Op de agenda vindt u meer informatie over de eerstvolgende maatschappelijke beursvloer.

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig met het formuleren van de vraag, weet u niet zeker of u de hulpvraag aan de Uitdaging kan stellen of heeft u andere vragen? Neem dan contact op met de manager. Wij helpen u graag!

Insturen?

Zet je vraag in ons Vraag en aanbod menu. Mailen, bellen en appen mag uiteraard ook.

Tot slot

Verenigingen, maatschappelijke organisaties en inwoners vormen het kloppende hart van onze samenleving. Bij de Aaltense Uitdaging staan we klaar om hun behoeften te vervullen door een brug te slaan naar ons uitgebreide netwerk van bedrijven en regionale instanties. Of het nu gaat om benodigde materialen, kennis of vaardigheden, wij zijn er om te helpen. Onze missie is duidelijk: we streven ernaar om bedrijven en organisaties te inspireren om hun maatschappelijke betrokkenheid te tonen en een tastbare impact te hebben op de leefbaarheid van de lokale gemeenschap. Samen kunnen we de wereld een stukje mooier maken.