Aaltense Uitdaging blikt met nieuwe voorzitter terug op 2021

AALTEN – Samen met nieuwe voorzitter Jan Berkelmans blikt Marianne te Linde, manager van de Aaltense Uitdaging, terug op het jaar 2021. Een bijzonder jaar waarin, ondanks COVID-19, mooie resultaten behaald werden. 

De Aaltense Uitdaging is er voor bedrijven en organisaties met een hulpvraag. Of dat nou om materialen, menskracht of middelen gaat, zij zorgen voor de verbinding tussen partijen “Maar áltijd met gesloten portemonnee,” vertelt te Linde.

In de zomer van 2021 trad Jan Berkelmans aan als nieuwe voorzitter. Geen onbekende voor de uitdaging. Berkelmans: “Ik was al een tijdje actief in de matchgroep. Toen ik hoorde dat er een nieuwe voorzitter gezocht werd, leek me dat een mooie vervolgstap. Ik zie de voordelen van het maken van een verbinding tussen bedrijven en verenigingen. Daar draag ik graag aan bij, zeker ook omdat ik al veertig jaar werkzaam ben in het MKB als coach binnen bedrijven. Het lijkt me mooi de Aaltense Uitdaging verder uit te bouwen. De naamsbekendheid te vergroten. De afgelopen maanden hebben we besteed aan een frisse formulering van de missie en visie. De koers is duidelijk. Doelstellingen voor de komende jaren zijn vastgesteld.”

Terugblik op 2021

Als gevolg van de coronacrisis konden niet alle activiteiten doorgaan zoals gepland en gehoopt. Waaronder de beursvloer. Te Linde: “Elk jaar organiseren we ook evenementen en bijeenkomsten zoals de beursvloer. Daar komen organisaties en ondernemers bij elkaar en bieden wij ze de kans om iets voor elkaar te betekenen. Dat kon dit jaar helaas niet.” Berkelmans vult aan: “Maar wat wij als Aaltense Uitdaging altijd belangrijk vinden, is om te kijken naar wat wel mogelijk is. We willen altijd de positieve energie naar voren brengen.”

In 2021 werden er 68 matches gerealiseerd met in totaal een maatschappelijke waarde van €78.424,00 euro. Een prachtige uitkomst dus.

Etend Ontmoeten

Een van die succesvolle initiatieven is het etend ontmoeten. Ook hier voorziet de Aaltense Uitdaging in de verbinding tussen de verschillende partijen. Voor mensen met een behoefte aan wat meer sociale contacten worden er avonden georganiseerd waarbij samen gegeten kan worden. “Ondanks dat het er even op leek dat het project in het water zou vallen door te weinig vrijwilligers, hebben we ervoor kunnen zorgen dat partijen samen zijn gaan werken en er dit jaar toch een aantal edities gehouden konden worden,” aldus te Linde.
In maart ging het om een online avond, in oktober kon er weer een fysieke avond plaatsvinden. Die avond droeg onder andere het College van B&W een steentje bij aan het succes. De volgende editie staat gepland, maar door de aangescherpte maatregelen heeft deze nog niet plaatsgevonden. “Maar wat in het vat zit verzuurt natuurlijk niet,” vervolgt te Linde haar verhaal.

Het Blauwe Meer

Op verzoek van de gemeente dacht de Aaltense Uitdaging dit jaar ook mee over hoe de buitenbaden in de gemeente weer geschikt gemaakt konden worden voor recreatie. Te Linde: “in 2021 lag de focus daarbij op het Blauwe Meer in Dinxperlo. Er werd door ons gezorgd voor een werkgroep en vooral de verbindingen met het lokale bedrijfsleven. Dit resulteerde in dat er afgelopen zomer weer kon worden gezwommen in Dinxperlo.”

Aankomend jaar gaat de aandacht naar ’t Walfort en de eerste stappen zijn daar ook al gezet.

 Woonvisie

In september sloeg de Aaltense Uitdaging de handen ineen met Platform Aalten. Een succesvolle brainstormavond over de woonvisie volgde. In gesprek met een panel, bestaande uit de wethouder, een bouwondernemer, financieel adviseur en iemand van het Platform werden er verschillende mogelijkheden bedacht op het gebied van de tekortschietende woningmarkt. Door Platform Aalten worden deze opbrengsten verder uitgewerkt.

Samenwerken met de buren

De Aaltense Uitdaging doet het niet alleen. “We zijn ervan overtuigd dat samenwerken loont. Samen met de Doetinchemse en Winterswijkse Uitdaging slaan we steeds vaker de handen ineen en dat werpt zijn vruchten af. We kunnen elkaar zo nog meer van dienst zijn.” vertelt te Linde. Zo mochten in 2021 deze drie uitdagingen tot twee keer toe en mooi aanbod van IKEA Duiven verdelen. School- en knutselspullen en leesboeken werden beschikbaar gesteld aan de AZC school in Winterswijk, de voedselbanken in Doetinchem en Aalten-Dinxperlo en de zomerschool van Figulus Welzijn.

Er kan dus wel gezegd worden dat er ook in tijden van corona genoeg mogelijkheden zijn om mooie initiatieven te laten slagen. Berkelmans: “We zijn een financieel gezonde organisatie door onze vrienden en de gemeente. Het is nu een mooi moment om dat verder uit te bouwen. Voor het komende jaar hopen we dat we weer de boer op mogen. We kijken met een positieve blik de toekomst in. En mocht je ons daarbij willen helpen, dan ben je altijd welkom!”