De handen ineen voor verenigingen in gemeente Aalten

30-11-2023, 16:04

Op donderdagavond 23 november vond in ’t Grachthuys in Bredevoort een bijeenkomst plaats over verenigingsondersteuning in de gemeente Aalten. De centrale vraag was: “Hoe kunnen we jouw vereniging helpen?” De avond werd georganiseerd door de Aaltense Uitdaging, de Talentverbinders, de stuurgroep van het Beweeg-, Sport- en Leefstijlakkoord en de gemeente Aalten. Alle soorten verenigingen waren vertegenwoordigd: van muziekvereniging tot sportclub en van speeltuinvereniging tot buurtvereniging. De avond werd aan elkaar gepraat door Frank Oosterwegel, bekend als presentator van TV Gelderland.

Tijdens de bijeenkomst werden verenigingen geïnformeerd over lopende én nieuwe initiatieven om hen waar mogelijk te ondersteunen. Zo nodigde de gemeente Aalten verenigingen uit om na te denken over nieuwe manieren voor het verstrekken van subsidie, legden Talentverbinders Karlijn te Poele en Richard Jongetjes uit welke rol zij hebben bij verenigingsondersteuning en vertelde Achterhoek in Beweging over de Regionale Clubondersteuning. De Aaltense Uitdaging vertelde in een pakkend vraaggesprek over één van hun succesvolle bijdrages; hulp bij het ontwikkelen van een nieuwe visie voor Bredevoort Schittert.  

Beweeg-, Sport en Leefstijlakkoord

De avond was deels ook een vervolg op een themabijeenkomst van 25 mei over het Beweeg-, Sport- en Leefstijlakkoord (BSL-akkoord). Patrick Frenken, voorzitter van de stuurgroep, lichtte toe welke vorderingen er afgelopen tijd zijn gemaakt en wat de toekomstplannen zijn. Het BSL-akkoord ziet in dat álle verenigingen in gemeente Aalten van groot belang zijn voor de vitaliteit van inwoners en wil zich dan ook graag inzetten om hen de best mogelijke ondersteuning te bieden. De aanwezigen werden uitgenodigd om hun handtekening te zetten onder het akkoord, om zo uit te dragen dat we het alleen samen kunnen doen!

Hierna gingen de verenigingsbestuurders uiteen voor twee werksessies: “Hoe kunnen we samen het vrijwilligersdilemma oplossen?” en “Hoe kunnen we als verenigingen elkaar helpen?”

En nu verder!

Er zijn veel waardevolle ideeën opgehaald. Alle aanwezige verenigingen concludeerden dat het samenkomen in deze setting erg zinvol en belangrijk is; “Dit moeten we vaker doen!” De organisatie van de avond gaat aan de slag met de actiepunten uit de werksessies. Dit alles krijgt een vervolg in de uitwerking van het BSL-akkoord, de verenigingsondersteuning door de Talentverbinders en nieuwe themabijeenkomsten.