Beursvloer 2018

Beursvloer 2018

Op 8 november organiseerden we een geweldige Beursvloer bij Hoopman Machines. Ruim 60 organisaties en ondernemers gingen met elkaar in gesprek. Dit resulteerde in 47 matches, die een maatschappelijke waarde van ruim 12000 euro vertegenwoordigden.
Op de maatschappelijke Beursvloer bieden we maatschappelijke organisaties en bedrijven de kans om iets voor elkaar te betekenen. Knelpunten van verenigingen en stichtingen op het gebied van Menskracht, Materialen en Middelen worden door het bedrijfsleven opgelost met gesloten beurs. In twee uur tijd onderhandelen ze samen over vraag en aanbod. Verenigingen en stichting bieden op hun beurt een tegenprestatie die past bij het karakter van hun vereniging en de match met het betreffende bedrijf.
In november 2019 organiseren wij weer een Beursvloer en u kunt daar ook bij zijn!
De exacte datum wordt na de zomervakantie bekend gemaakt.