BLOG: red de vereniging!

Voor sommige verenigingen is het kwart voor twaalf, anderen vijf voor twaalf en voor een enkele vereniging is het al te laat. De maatschappelijke veranderingen van de laatste jaren raken de verenigingen ongemeen hard. En dat in een tijd waarin maatschappelijke verbondenheid belangrijker lijkt dan ooit. Tijd voor een deltaplan voor verenigingen.

De gemeente Aalten gaat haar sportakkoord vernieuwen. En daarvoor zijn verenigingen gevraagd tegen welke problemen ze aanlopen. Dit is zowel schriftelijk als mondeling opgehaald en de uitkomsten werden gedeeld op een door de gemeente georganiseerde avond in De Neeth. Alhoewel sommige verenigingen het beter vergaat dan andere, is de rode draad wel de teruglopende betrokkenheid bij de clubs. Waar vind je nog vrijwilligers om de verenigingen draaiende te houden, om maar te zwijgen over capabele bestuursleden. Deze trend is in het westen al veel langer te zien, maar nu begint dit ook in Aalten voelbaar te worden.

Het is echt iets van de huidige tijd. Het surfen over het internet hebben we vertaald naar de echte wereld. We “surfen” van de ene vereniging naar de andere. Daar waar je vroeger in het jongste elftal begon en als vrijwilliger na je pensionering actief bleef, wil men tegenwoordig van alles wat. Op zich is er niets mis mee met kennismaken met diverse verenigingen en sporten, maar de keerzijde is dat er steeds minder betrokkenheid is bij een club, zowel bij de leden als bij de ouders van de leden. En door die afnemende betrokkenheid bij verenigingen, komt de toekomst ervan in gevaar.

“The trend is your friend” zegt men wel eens. In dit geval is deze geschetste maatschappelijke ontwikkeling in de hele (westerse) wereld te signaleren en dus niet makkelijk bij te sturen. De vraag rijst dan wel wat verenigingen moeten doen om te kunnen blijven bestaan. Minder betrokken ouders, minder vrijwilligers en minder geschikte bestuurskandidaten. En dat terwijl de omgeving waarin verenigingen opereren steeds complexer zijn. Zich opstapelende wet- en regelgevingen, omgang met social media, toenemende de eisen van leden, een sociaal veilige omgeving creëren zijn maar enkele van de complexe vraagstukken waar een bestuur mee te maken heeft

Verenigingen zijn de ruggengraat van de samenleving, ook in Aalten. Of het nu een muziekvereniging, speeltuinvereniging of sportvereniging is: allemaal vervullen ze een belangrijke rol voor de leden en voor de samenleving. Dat sporten gezond is, staat buiten kijf. Maar ook als je in de speeltuin speelt, muziek maakt of zingt, werk je aan je gezondheid. Geestelijke gezondheid is immer net zo belangrijk als fysieke gezondheid. Daarnaast levert een lidmaatschap van een vereniging altijd sociale vaardigheden op. Je leert van elkaar en je kijkt naar elkaar om. En dat laatste zorgt voor een sociaal vangnet voor heel veel mensen. Met een overheid die steeds meer gaat verlangen van het sociale netwerk van mensen zouden juist verenigingen vanwege dat dit vangnet veel meer aandacht moeten krijgen. Hoe gemakkelijk wil je het hebben als overheid? Maar als een vereniging eenmaal verdwijnt, komt daar niets voor terug en gaat er een sociaal netwerk verloren.

De gemeente Aalten wil verenigingen graag ondersteunen. Zowel de gemeenteraad als het College van B&W zijn hiervan overtuigd. Maar hoe dan? Daar lopen de meningen danig over uiteen. En de behoefte verschilt ook van vereniging tot vereniging. Maatwerk is er nodig, maar wel maatwerk wat het zelf-organiserend vermogen versterkt. Soms is het nodig dat een gemeente het onderhoud van het gebouw of terrein overneemt, soms is het nodig om de bestuurskracht te versterken, soms moet er worden geïnvesteerd. Er is visie nodig en financiële ruimte. Die visie kan alleen maar ontwikkeld worden samen met verenigingen.

Als de Aaltense Uitdaging doen we er alles aan om verenigingen te ondersteunen, niet met geld, maar met daden. Spullen, advies, contacten. Zo brengen we maatschappelijk betrokken ondernemers samen met verenigingen en maatschappelijke organisaties. En we merken dat steeds meer bedrijven het belang van de sociale structuur zien die verenigingen bieden. Maar ook bedrijven kunnen niet alleen de verenigingen redden. Een vereniging wordt gered door actieve leden en een goed bestuur. Het komt dus neer op u en mij. We kunnen ons niet meer veroorloven lid te zijn van een vereniging om vervolgens achterover te leunen en te denken dat anderen het werk wel doen wat het overeind houden van een club met zich meebrengt. Gemeente, bedrijven en organisaties als de onze staan klaar om te ondersteunen daar waar mogelijk. Samen kunnen we weer een goede toekomst maken voor verenigingen in Aalten.

Eenmaal opgeheven zijn verenigingen voor altijd verloren. Dus kom in actie, word vrijwilliger, word actief lid, red de vereniging!