De bijeenkomst woonvisie

29 september. De avond valt in Kulturhus Dinxperlo. Een aantal betrokkenen verzamelen zich om te gaan brainstormen over de woonvisie die bijna twee jaar geleden door de gemeente werd voorgelegd aan Platform Aalten. Er worden ideeën opgedaan en meningen uitgesproken. Daarbij is een mooie lijst van mogelijkheden ontstaan waaraan gewerkt kan worden.

Betaalbare woningen zijn namelijk een groot probleem. Geen onbekende wetenschap, toch? Die woningen zijn er niet. Er komen deze avond verschillende redenen naar voren, maar de grootste daarvan lijkt toch wel de bevolkingsgroei. Sinds 2017 groeit de bevolking van ons dorp. Niet alleen door migratie vanuit het buitenland, maar ook door jongeren die hier blijven én door migratie vanuit het westen van Nederland.

Dat klinkt natuurlijk fantastisch, meer mensen die voor het mooie Aalten kiezen, maar op het gebied van de woningmarkt is dat minder positief. Zo worden de prijzen van huizen hoger, zijn wachtlijsten langer en moeten jongeren langer thuis blijven wonen. En dat zorgt vaak voor stress en onzekerheid. Mensen met een kleine beurs, starters op de woningmarkt en de jeugd zijn hier vooral slachtoffer van.

We moeten ervoor zorgen dat die woningen er wel komen. Alleen dan kunnen we zorgen dat de prijs betaalbaar is, de leefbaarheid en vitaliteit van ons dorp gegarandeerd is én zo kunnen we onze arbeidsmarkt vitaal houden. Dat zou fijn zijn, want tot 2030 zijn er heel veel extra banen te vullen.

Genoeg redenen dus om te zorgen voor meer woningen. Ook wethouder Ted Kok, met in zijn portefeuille onder andere ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, was er deze avond bij. Net als een aantal mensen in de zaal, vraagt hij zich af of we zelf niet deel zijn van het probleem. Want willen we niet allemaal de hoogste prijs voor ons huis? Ongeacht naar wie het huis dan gaat? We zouden het ook over een andere boeg kunnen gooien en het kunnen gunnen aan een dorpsgenoot. Om nog maar te zwijgen over het bouwen van nieuwe woningen. Er moet zoveel mogelijk gebouwd worden, maar tegelijkertijd mag dat niet in onze achtertuin.

Aan de hand van verschillende casussen komen er diverse mogelijkheden naar voren die ook in Aalten toegepast zouden kunnen worden. Een panel bestaande uit financieel adviseur Geraldo Ruesink, wethouder Ted Kok, bouwkundige Rudie Mombarg en Gerard te Hennepe van Platform Aalten gaat met de zaal in gesprek. De hele avond worden er verschillende mogelijkheden geopperd. Het zijn er te veel om allemaal te benoemen in dit blog. We lichten er een paar uit.

Een van de dingen die namelijk vaak terugkomt deze avond is de informatievoorziening. Die laat te wensen over. Want waar moet je naartoe als je een voorstel voor een (extra) woning hebt? Naar de gemeente? Naar de makelaar? Of toch een architect? Waar begin je en bij wie ben je het best af? 80% van de plannen die bij de gemeente binnenkomen gaat niet door. Waarbij wel genoemd moet worden dat de meeste plannen die door een architect gemaakt worden, wel doorgang vinden. Zij kijken daarbij namelijk naar het hele plaatje.

Uit het gesprek blijkt dat men met vragen als deze het best bij de gemeente terecht kan. Om het makkelijker te maken wordt er voorgesteld een onafhankelijk persoon neer te zetten als aanspreekpunt. Iemand die weet wat er speelt en een adviserende rol inneemt.

De rol van de gemeente komt vaker terug deze avond. Als inwoners denken we vaak nog in de regels die een jaar of tien geleden door de gemeente gehanteerd werden. We denken veel te snel ‘dat mag toch niet’. Logisch wellicht, als je nagaat dat er toen minder woningen nodig waren. Tijden zijn veranderd en intussen denkt de gemeente veel vaker mee met inwoners. Wat heeft iemand nodig en hoe kan daarin voorzien worden? En daarbij is er sinds dit jaar de starterslening waardoor het voor starters al iets makkelijker gemaakt wordt om een huis te kunnen kopen.

Ook het splitsen van grote bestaande woningen en boerderijen wordt vaker op de avond benoemd. Voordeel daarvan is onder andere dat ouderen langer in het eigen huis kunnen blijven wonen en de verzorging dichtbij kan blijven. Het is een betaalbare oplossing voor later en voor jongeren niet geheel onbelangrijk: er is altijd een oppas in de buurt. Die oplossing slaat meerdere vliegen in één klap. En zoals gezegd wordt: ‘als 10% het doet, dan heb je al een mooi begin’.

Met nog een langere lijst met mogelijkheden geeft zo’n avond als deze hoop. Aan alle lezers met een idee: ‘ga er niet meer vanuit dat iets niet kan. Ga het gesprek aan, ga in overleg.’ Op naar meer van deze vruchtbare avonden!