Dinxperlo kan weer zwemmen

Er is de afgelopen maanden hard gewerkt om er voor te zorgen dat zwembad ’t Blauwe Meer weer
open kon voor het publiek.

De Aaltense Uitdaging werd in het najaar van 2020 door wethouder Hans te Lindert benaderd om
mee te denken over het opknappen van de buitenbaden in de gemeente. Er is daarop een werkgroep
samengesteld om te inventariseren wat er allemaal nodig was om in eerste instantie van ’t Blauwe
Meer weer een attractieve recreatieplek te maken. Met steun van Figulus Welzijn en een aantal
vrijwilligers werden plannen gemaakt en contacten gelegd.

Op zaterdag 29 mei werd in het kader van NL Doet door zo’n 20 vrijwilligers geschrobd, geschuurd,
geschilderd, geveegd, er werd stroom en wifi aangelegd, de zwemlijnen werden geplaatst en het riet
werd verwijderd. Dat is nog maar het begin, want er moet nog veel worden gedaan. Zo is het idee om
beachvolleybalvelden aan te leggen en een smoothiebar te maken.

Er is veel hulp en materiaal toegezegd door het maatschappelijk betrokken bedrijfsleven en de
inwoners van Dinxperlo. En dat is waar de Uitdaging goed in is, verbindingen maken en partijen bij
elkaar brengen. Het is mooi om te zien hoeveel energie er in de gemeenschap zit, zo was de
samenwerking met het bestuur van HSV de Voorn heel bijzonder en waardevol.
Op zondag 30 mei ging het bad open, precies op tijd want ook het weer liet zich van de beste kant
zien.

Alle betrokken partijen hopen volgend jaar ook energie te steken in zwembad ’t Walfort.