DUBBELE MATCH: ladenblokken van gemeente Aalten voor Stichting Peelgrijn en VSO de Isselborgh

De gemeente Aalten gaat steeds meer papierloos werken. Daarmee is er ook minder opbergruimte nodig. 16 overtollig geworden ladenblokken werden aan de Aaltense Uitdaging aangeboden. Deze ladenblokken krijgen nu een tweede leven bij Stichting Peelgrijn uit Aalten en De Isselborgh uit Doetinchem. Voor de gemeente Aalten is ‘duurzaamheid’ belangrijk. Ze is dan ook blij dat de ladenblokken een nuttige bestemming hebben gekregen en niet vernietigd hoeven worden.

VSO de Isselborgh in Doetinchem is een school voor speciaal voortgezet onderwijs voor leerlingen van 12 t/m 20 jaar. Op De Isselborgh wordt diplomagericht onderwijs gegeven aan kinderen met uiteenlopende gedrags- en leerproblemen. Daarbij streeft Isselborgh ernaar dat leerlingen zicht en grip krijgen op hun eigen ontwikkeling en mogelijkheden. Leerlingen kunnen onderwijs volgen op VMBO- en HAVO/VWO-niveau. Daarnaast worden de opleidingen Horeca en MSBO niveau 2 aangeboden. In de Achterhoek werken de Uitdagingen van Winterswijk, Aalten en Doetinchem nauw samen, ook op het gebied van vraag en aanbod. De Isselborgh kwam dan ook via de Doetinchemse Uitdaging in beeld.

Meer informatie over VSO Isselborg vindt u op www.vso-isselborgh.nl

Stichting Peelgrijn is een initiatief van Gerard Rijnvos. Met een groep vrijwilligers biedt de stichting educatieve onthemingstochten voor jongeren aan, die gebaseerd zijn op de pelgrimsroutes. Dit zijn wandeltochten, in binnen- en buitenland, waarbij de jongeren zichzelf tegen gaan komen, zichzelf uitdagen en motiveren om weer sterk terug te komen. Stichting Peelgrijn richt zich op jongeren in de leeftijd tussen 15 en 27 jaar, die in ‘neet’ zijn, ofwel ‘Not in Education, Employment or Training’. Het gaat om jongeren die tijdelijk los willen komen van hun directe omgeving. Peelgrijn biedt hen deze tochten aan, met nazorg middels onderwijs, stage, werk enz. Het zijn individuele wandeltochten, al loopt er een vrijwillige begeleider mee. De stichting werkt samen binnen een Europees samenwerkingsverband. Meer informatie staat op www.peelgrijn.nl

Bedrijven en organisaties die overtollige inventaris een tweede leven gunnen, kunnen deze aanmelden via:

www.aaltenseuitdaging.nl/vraag-aanbod-aanmelden Heeft u een vraag aan ons? Neem contact op met Mark van Dam, manager van de Aaltense Uitdaging via info@aaltenseuitdaging.nl