MATCH: 2 laptops voor het Nationaal Onderduikmuseum

Het Nationaal Onderduikmuseum krijgt versterking in het team. En dat is mooi, want het museum verteld een belangrijk verhaal, wat tot op de dag van vandaag relevant is. Om goed te kunnen werken waren er twee extra laptops nodig, waarvoor geen budget was. Daarom werd een beroep gedaan op de Aaltense Uitdaging, die via Copiatek twee refurbished laptops gratis ter beschikking kon stellen.

Het Nationaal Onderduikmuseum verhaalt van het (over)leven van een gemeenschap in gewone en ongewone tijden. Het museum geeft een beeld van het dagelijks leven van burgers in de bezettingsjaren 1940-1945. In de gemeente Aalten zijn destijds een zeer hoog aantal onderduikers ondergebracht. In het museum zijn de verhalen van mensen in oorlogstijd interactief te ervaren. (bron: website Onderduikmuseum)

In de expositieruimte worden wisselende tentoonstellingen gehouden. Tot en met 10 december 2023 is hier de expositie ‘NOOIT MEER? Oorlog in beeld’ te zien. De foto’s zijn ‘opgehaald’ voor het landelijke project WO2 in 100 foto’s. De vijftig foto’s uit Gelderland worden aangevuld met 50 foto’s van de verschrikkelijke oorlog die nu woedt in Oekraïne. De Oekraïense foto’s van deze tentoonstelling zijn bijeengebracht en geselecteerd door Oekraïners die in deze regio wonen. Een indrukwekkende “must-see” tenstoonstelling.

Copiatek is de ICT partner van de Aaltense Uitdaging. Zij zamelen afschreven ICT-apparatuur in via het principe: Refurbish, Re-use, Recycle. Van alle ingezamelde apparatuur wordt een deel geheel opgeknapt, waardoor deze weer inzetbaar is in Nederland (Refurbish), een deel wordt opgeknapt, maar is niet meer geschikt voor Nederland. Deze komen ten goede aan projecten in ontwikkelingslanden (re-use). Dat deel wat niet meer opgeknapt kan worden wordt duurzaam gerecycled (recycle). Copiatek werkt voor een groot deel met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Van alle afschreven ICT-apparatuur die via de Aaltense Uitdaging wordt ingezameld, mogen wij 30% gratis weer refurbished terugontvangen en inzetten. Zo kunnen wij bijvoorbeeld gratis laptops leveren aan verenigingen of, zoals nu, aan het Nationaal Onderduikmuseum.

Ook oude ICT-apparatuur laten ophalen? Meld de apparatuur aan via: https://aaltenseuitdaging.nl/aaltense-uitdaging-gaat-samenwerkingsverband-aan-met-copiatek-scan-computer-solution-bv/ Dan wordt deze gratis opgehaald. Een mooie manier om duurzaam te investeren in Aalten.

Ook weten van de Aaltense Uitdaging voor uw vereniging of maatschappelijke organisatie kan doen? Meldt u vraag aan via: https://aaltenseuitdaging.nl/vraag-aanbod-aanmelden/ of mail manager Mark van Dam via info@aaltenseuitdaging.nl