MATCH: Beamer voor BREM

MATCH: Een beamer voor de BREM

De Uitdaging ondersteunt verenigingen, stichtingen en initiatieven. De BREM is de ondernemersvereniging uit Bredevoort en die vroegen een beamer aan. De Uitdaging kan geen initiatieven ondersteunen die een commercieel belang hebben, maar de BREM had een uitstekende bestemming hiervoor. De beamer zal binnen Bredevoort uitgeleend worden aan verenigingen en initiatieven.

De BREM is de afkorting voor de Bredevoortse Middenstandvereniging, die ondernemers in Bredeveoort met elkaar en met de inwoners verbindt. Dit soort verenigingen, met hun wortels in de haarvaten van de samenleving, zijn zo belangrijk voor het in stand houden van de samenhang in een dorp, of zoals hier in Bredevoort.

De beamer is op 30 oktober overhandigd aan Jochen Tiggeloven, bestuurslid van de BREM. Deze is ter beschikking gesteld door Copiatek. Dit is een belangrijke partner van de Aaltense Uitdaging. Het is een maatschappelijk bedrijf die afgeschreven ICT apparatuur en smartphones op komt halen. 30% van alle ingeleverde apparatuur kunnen wij refurbished weer terug krijgen om die vervolgens gratis te verstrekken aan bijvoorbeeld der BREM. Heeft u ICT apparatuur die u opgehaald wilt hebben? kijk dan op https://aaltenseuitdaging.nl/aaltense-uitdaging-gaat-samenwerkingsverband-aan-met-copiatek-scan-computer-solution-bv/

Ook een vraag aan de Aaltense Uitdaging voor ondersteuning, advies of anderszins ? Mail ons via info@aaltenseuitdaging.nl