MATCH: een beamer voor speeltuinvereniging Robbedoes

MATCH: beamer voor Speeltuinvereniging Robbedoes

Nadat Prinzen BV Speeltuinvereniging Robbedoes voorzien had van een beamerscherm, heeft Robbedoes een beamer aangevraagd bij de Aaltense Uitdaging. Deze kon snel geleverd worden door ICT inzamelingspartner Copiatek. De beamer gaat ingezet worden in het clubgebouw van Robbedoes.

Robbedoes is één van de drie speeltuinverenigingen die nog in Aalten actief zijn. Met twee bestuursleden en een handvol vrijwilligers wordt de speeltuin aan de Saksenstraat onderhouden en opgesteld voor leden, niet-leden en groepen, zoals scholen. Speeltuinverenigingen als Robbedoes vervullen van oudsher een belangrijke rol in de buurt. Er zijn steeds minder openbare speelplekken. De speeltuinverenigingen bieden een mooie en veilige plek voor kinderen. Daardoor wordt het ook een belangrijke ontmoetingsplek voor jonge ouders en grootouders uit de wijk. Buiten spelen en activiteiten in de wijk leven een niet te onderschatten bijdrage aan de leefbaarheid van de wijk. De Aaltense Uitdaging is dan ook blij hier wat ondersteuning voor te kunnen bieden. De kinderen van de speeltuin zagen met de beamer meteen mogelijkheden voor een filmmiddag en de beamer werd dan ook enthousiast ontvangen.

Copiatek is de ICT partner van de Aaltense Uitdaging. Zij zamelen afschreven ICT-apparatuur in via het principe: Refurbish, Re-use, Recycle. Van alle ingezamelde apparatuur wordt een deel geheel opgeknapt, waardoor deze weer inzetbaar is in Nederland (Refurbish), een deel wordt opgeknapt, maar is niet meer geschikt voor Nederland. Deze komen ten goede aan projecten in ontwikkelingslanden (re-use). Dat deel wat niet meer opgeknapt kan worden wordt duurzaam gerecycled (recycle). Copiatek werkt voor een groot deel met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Van alle afschreven ICT-apparatuur die via de Aaltense Uitdaging wordt ingezameld, mogen wij 30% gratis weer refurbished terugontvangen en inzetten. Zo kunnen wij bijvoorbeeld gratis laptops leveren aan verenigingen of, zoals nu, een beamer voor Robbedoes.

Ook oude ICT-apparatuur laten ophalen? Meld de apparatuur aan via: https://aaltenseuitdaging.nl/aaltense-uitdaging-gaat-samenwerkingsverband-aan-met-copiatek-scan-computer-solution-bv/

Dan wordt deze gratis opgehaald. Een mooie manier om duurzaam te investeren in Aalten.

Ook weten van de Aaltense Uitdaging voor uw vereniging of maatschappelijke organisatie kan doen? Meldt u vraag aan via: https://aaltenseuitdaging.nl/vraag-aanbod-aanmelden/ of mail manager Mark van Dam via: mailto:info@aaltenseuitdaging.nl