MATCH: Een dossierkast voor Kulturhus Lintelo

In samenwerking met de Winterswijkse Uitdaging heeft de Aaltense Uitdaging het Kulturhus in Lintelo kunnen voorzien van een afsluitbare dossierkast. Het Kulturhus is het kloppende hart van Lintelo. De plek waar verenigingen, sport, spel en muziek bijeenkomen. Omdat een gebouw als deze nogal wat administratie met zich meebrengt, heeft het Kulturhus de Aaltense Uitdaging ingeschakeld om op zoek te gaan naar een afsluitbare dossierkast

Een Kulturhus is een gebouw dat midden in de gemeenschap staat. Het belang van dit soort gebouwen en de verenigingen die hiervan gebruik maken is niet te onderschatten. Ze leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van de kernen. Zo is het Kulturhus Lintelo de thuisbasis van de christelijke bibliotheek, de toneelvereniging Lintelo, de Sjoelvereniging, Lintelo’s belang, de Christelijke gymnastiekvereniging SSS Irene, de Jeugdorganisatie Lintelo, de Christelijke Gemengde Zangvereniging Sursum Corda Lintelo, De Christelijke Oranjevereniging Lintelo, de Christelijke Muziekvereniging Advendo Lintelo, Schietvereniging Lintelo en de Ondernemersvereniging Lintelo. Een levendige kern heeft daarmee een levendig verenigingsleven.

De Aaltense Uitdaging werkt nauw samen met beide andere Uitdagingen in de Oost-Achterhoek, de Winterswijkse Uitdaging en de Doetinchemse Uitdaging. De gemeente Winterswijk heeft een deel van haar kantoorinventaris geschonken aan de Winterswijkse Uitdaging om daarmee het verenigingsleven weer te steunen. Deze dossierkast komt uit deze inventaris en heeft du nu zijn weg gevonden naar Lintelo. Zo werken de drie Uitdagingen samen om verenigingen en maatschappelijke organisaties in deze gemeenten te ondersteunen.

Heeft uw vereniging of maatschappelijke organisatie ook een vraag aan de Aaltense Uitdaging, heeft u handen, spullen of advies nodig ? Meldt u deze dan aan via onze website via: Vraag & Aanbod aanmelden – Aaltense Uitdaging

Bent u een bedrijf en heeft u spullen, handen of advies aan te bieden, dan kunt u dat ook via bovenstaande link melden.

Heeft u een vraag aan ons? Neem contact op met Mark van Dam, manager van de Aaltense Uitdaging via info@aaltenseuitdaging.nl