MATCH: Een laptop voor het Euregionaal Historisch Documentatie Centrum (EHDC)

Het EHDC heeft een enthousiast vrijwilligersteam die zich onder meer bezig houden met de geschiedenissen van families en boerderijen. Het bestuur verenigt twee stichtingen, het EHDC en de OSGB (De Oostgelderse Stichting voor Genealogie en Boerderijonderzoek).

De OSGB geeft al decennia lang een tijdschrift uit (het Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijonderzoek, OTGB), een onder kenners goed aangeschreven tijdschrift met abonnees in heel Nederland. Ook is de OSGB de Stichting die het documentatiecentrum exploiteert, waar bezoekers terecht kunnen om onderzoek te doen naar de geschiedenis van hun familie, boerderij of andere zaken die hun interesse hebben. Hier staat ook het archief en hier werken de vrijwilligers aan het instandhouden en digitaliseren ervan.

Het EHDC is de beheerder van het archief, maar helpt ook mensen die onderzoek willen doen. Het vinden van de juiste informatie is niet eenvoudig en de ervaring van de vrijwilligers helpt veel mensen op weg. Het digitaliseren van het archief is een enorm werk. Met speciale scanners wordt bladzijde voor bladzijde oude boeken en geschriften digitaal opgeslagen. Het documentatiecentrum zit aan de Prinsenstraat 27 in Aalten en is elk maandag open van 19.30 – 22.00 uur en elke tweede zaterdag van de maand van 9.30 – 15.00 uur. Meer informatie over het EHDC: www.hdcaalten.nl

Copiatek is de partner van de Aaltense Uitdaging. Het is een maatschappelijk bedrijf die afgeschreven ICT apparatuur en smartphones op komt halen. 30% van alle ingeleverde apparatuur kunnen wij refurbished weer terug krijgen om die vervolgens gratis te verstrekken aan bijvoorbeeld stichtingen als het EHDC. Heeft u ICT apparatuur die u opgehaald wilt hebben? kijk dan op https://aaltenseuitdaging.nl/aaltense-uitdaging-gaat-samenwerkingsverband-aan-met-copiatek-scan-computer-solution-bv/

Ook een vraag aan de Aaltense Uitdaging voor ondersteuning, advies of anderszins ? Mail ons via info@aaltenseuitdaging.nl