Nieuwe manager begonnen

De afgelopen periode heeft het bestuur gezocht naar een opvolger voor Marianne te Linde en die is gevonden in de persoon van Mark van Dam. Hij is op 1 mei begonnen voor de Aaltense Uitdaging. Mark zal zich hieronder zelf even voorstellen. De komende tijd zal hij zich inwerken en zal hij kennis willen maken met zoveel mogelijk mensen die bij de Aaltense Uitdaging betrokken zijn. Met Mark denken wij een waardige opvolger voor Marianne gevonden te hebben, een ervaren verbinder met een grote maatschappelijke betrokkenheid.

Namens het bestuur,

Jan Berkelmans

Voorzitter

Even voorstellen:

Fijn dat ik even de gelegenheid krijg om mij voor te stellen. Mijn naam is Mark van Dam, ik ben 52 jaar en kom uit Winterswijk. Daar ben ik actief binnen de Winterswijkse Uitdaging, waardoor ik in contact kwam met het bestuur van de Aaltense Uitdaging. Ik ben altijd ondernemer geweest, ik heb een recreatiebedrijf, horecabedrijven en een bedrijf voor opwekking van hernieuwbare energie gehad. Al deze bedrijven zijn begin 2022 verkocht aan een Frans concern. Sindsdien ben ik fulltime vrijwilliger, onder meer voor de Oekraïne en de Winterswijkse Uitdaging.

 Het concept van de Uitdaging, het bemiddelen tussen maatschappelijke organisaties, verenigingen en het bedrijfsleven, heeft mij altijd bijzonder aangesproken. De Aaltense Uitdaging heeft een actief bestuur, een actieve matchgroep, een gemeente die veel vertrouwen heeft in de Stichting, brede steun vanuit het bedrijfsleven en diverse andere organisaties waarmee nauw wordt samengewerkt. Vanuit die solide basis kan de Uitdaging veel betekenen voor de samenleving binnen de gemeente Aalten en ik ben er trots op mijn bijdrage daaraan te mogen leveren. Marianne te Linde heeft grote schoenen nagelaten om te vullen, maar daar ga ik mij met hart en ziel voor inzetten. Ik ben heel blij met het vertrouwen wat het bestuur in mij gesteld heeft.

De komende tijd zal ik proberen met zoveel mogelijk Uitdagers persoonlijk kennis te maken. Maar mocht u mij nu voordien al willen spreken, bellen of mailen, dan kan dat altijd. Ik ben bereikbaar via: info@aaltenseuitdaging.nl en 06-21558266.

Ik kijk er erg naar u allemaal te ontmoeten en heb enorm veel zin in deze nieuwe Uitdaging.

 Met vriendelijke groet,

Mark van Dam